Яхя, Д., Цветкова, М., Левкова, М., Хачмериян, М., & Ангелова, Л. (2021). Тризомия на 16-та хромозома във фетус – клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци, 11(4), 16-18. https://doi.org/10.36865/2020.v11i4.127