Цолов, Р., & Йорданов, Г. (2021). Случай на лечение и проследяване на медикаментозно-индуцирана остеонекроза на челюстите с приложение на PRF. Редки болести и лекарства сираци, 11(4), 12-15. https://doi.org/10.36865/2020.v11i4.128