Цветкова, С., & Дойкова, К. (2021). Множествени подкожни метастази от белодробен карцином – рядък случай в практиката. Редки болести и лекарства сираци, 11(4), 5-7. https://doi.org/10.36865/2020.v11i4.129