Искров, Г., & Стефанов, Р. (2021). Икономическо моделиране при оценка на здравните технологии – какво е допустимо и какво има смисъл?. Редки болести и лекарства сираци, 12(1), 3-4. https://doi.org/10.36865/2021.v12i1.132