Станчева, М., Масларска, Р., Георгиева, Р., Транг, Х., Бужемла, И., Вера, Л., Бургад, К., Льо Морван, Н., & Капри, И. (2021). Клиничен случай с централен хиповентилационен синдром, дължащ се на мутация на PHOX2B гена. Редки болести и лекарства сираци, 12(1), 5-9. https://doi.org/10.36865/2021.v12i1.134