Камушева, М., Русенова, Я., Първанова, А., Въндева, С., & Еленкова, А. (2021). Разходи за лечение на съпътстващи заболявания при пациенти с акромегалия – преглед на литературата. Редки болести и лекарства сираци, 12(1), 10-16. https://doi.org/10.36865/2021.v12i1.135