Стефанов, Г., & Митова, Е. (2021). Епидемиология на еозинофилната грануломатоза с полиангиит . Редки болести и лекарства сираци, 12(1), 17-22. https://doi.org/10.36865/2021.v12i1.136