Црънчева, Р., Петрова, Д., Станчев, Н., Станчева, М., Стоянов, Д., & Кьосева, Д. (2021). Целиачна криза – клиничен случай с остро начало на цьолиакия при 39-годишна жена. Редки болести и лекарства сираци, 12(2), 5-7. https://doi.org/10.36865/2021.v12i2.138