Костова, П., Стаевска, М., Переновска, П., & Петрова, Г. (2021). Кожна мастоцитоза в детска възраст: клиничен случай и литературен обзор. Редки болести и лекарства сираци, 12(2), 8-14. https://doi.org/10.36865/2021.v12i2.139