Искров, Г., & Стефанов, Р. (2022). Към нов подход при оценка на лекарствата сираци в Германия. Редки болести и лекарства сираци, 12(4), 3-4. https://doi.org/10.36865/2021.v12i4.148