Колева, Р., Вълчанова, Д., & Дончева, Р. (2022). Комбинация Down/Klinefelter синдром – клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци, 12(4), 23-26. https://doi.org/10.36865/2021.v12i4.149