Ганева, М. (2022). Моногенни автоинфламаторни заболявания. Периодични фебрилни синдроми. Редки болести и лекарства сираци, 12(4), 14-19. https://doi.org/10.36865/2021.v12i4.151