Ганева, М. (2022). Съчетание на ювенилен идиопатичен артрит и конгенитална неутропения – представяне на клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци, 13(1), 28-31. https://doi.org/10.36865/2022.v13i1.154