Искров, Г., & Стефанов, Р. (2022). Неонаталният скрининг и новите дигитални технологии във фокуса на Националната конференция за редки болести и лекарства сираци. Редки болести и лекарства сираци, 13(2), 3-4. https://doi.org/10.36865/2022.v13i2.159