Петкова, Т., & Мусурлиева, Н. (2022). Управление на качеството и сигурността в денталната практика в Германия. Редки болести и лекарства сираци, 13(2), 5-10. https://doi.org/10.36865/2022.v13i2.160