Божков, А., Пачева, И., Соткова, И., Панова, М., Тимова, Е., & Тодоров, Т. (2023). Случай на вероятен Синдром на Joubert (мутации в СЕР 120 ген) с атипично протичане. Редки болести и лекарства сираци, 13(3-4), 10-13. https://doi.org/10.36865/2022.v13i3-4.168