Хайвазова, Я., Петкова, А., Миткова, З., & Камушева, М. (2023). Анализ на употребата на лекарства за лечение на спинална мускулна атрофия в България. Редки болести и лекарства сираци, 13(3-4), 18-23. https://doi.org/10.36865/2022.v13i3-4.169