Андонова, С., Брадинова, И., & Савов, А. (2023). Генетична диагностика на бета-таласемия в България – какво научихме от нашите пациенти. Редки болести и лекарства сираци, 14(1), 32-38. https://doi.org/10.36865/2023.v14i1.178