Янева Стайкова, С., Атанасоска, М., Шишиньов, С., Балабански, Л., Мирчева, Д., Брадинова, И., & Въжарова, Р. (2024). NESCAV синдром: клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци, 14(3-4), 3-6. https://doi.org/10.36865/2023.v14i3-4.187