Белева, Е. (2024). Пароксизмална нощна хемоглобинурия – диагноза, клинична картина и нови терапевтични възможности. Редки болести и лекарства сираци, 14(3-4), 10-19. https://doi.org/10.36865/2023.v14i3-4.189