Желязков, К., & Андонов, В. (2024). Изключително рядък случай на множествени карциноми. Редки болести и лекарства сираци, 14(3-4), 20-23. https://doi.org/10.36865/2023.v14i3-4.190