Пенчев, П., Петров, П.-П., Иванов, К., Ильов, И., Енчев, Я., & Илиев, Б. (2024). Стратегия при хирургичното лечение на кистичен вестибуларен шваном: доклад на случай. Редки болести и лекарства сираци, 14(3-4), 24-27. https://doi.org/10.36865/2023.v14i3-4.191