Митова, Е., Ананиев, Ю., & Стефанов, Г. (2024). Епидемиология на IgA нефропатията. Редки болести и лекарства сираци, 15(1), 3-11. https://doi.org/10.36865/2024.v15i1.192