Рачева, Г. (2024). Индуцирана от йонизиращи лъчения геномна нестабилност и възможна превенция срещу развитието на остри радиационни поражения или късни стохастични ефекти. Редки болести и лекарства сираци, 15(1), 20-24. https://doi.org/10.36865/2024.v15i1.195