Митева-Катранджиева, Ц. (2017). Необходимост от унифицирано европейско законодателство, регулиращо използването на медицинска информация на пациенти с редки заболявания за изследователски цели. Редки болести и лекарства сираци, 8(3), 3-8. https://doi.org/10.36865/2017.v8i3.22