Митева-Катранджиева, Ц. (2017). Реални ползи от приложението на епидемиолoгични регистри в областта на редките болести. Редки болести и лекарства сираци, 8(2), 8-12. https://doi.org/10.36865/2017.v8i2.27