Митева-Катранджиева, Ц. (2017). Стандартите като необходимост за постиганена семантична унифицираност на медицинската информация в областта на редките болести. Редки болести и лекарства сираци, 8(2), 13-17. https://doi.org/10.36865/2017.v8i2.28