Камушева, М., Донев, С., Кирилова-Донева, М., & Петрова, Г. (2017). Разходи за лечение на синдрома на Schnitzler в България. Редки болести и лекарства сираци, 8(1), 3-6. https://doi.org/10.36865/2017.v8i1.29