Райчева, Р., & Стефанов, Р. (2017). Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на външната макро среда между България и добрите международни практики. Редки болести и лекарства сираци, 8(1), 10-26. https://doi.org/10.36865/2017.v8i1.31