Райчева, Р., & Стефанов, Р. (2015). Бариери пред изграждането на капацитет за оценка на здравните технологии: международно проуване. Редки болести и лекарства сираци, 6(1), 26-32. https://doi.org/10.36865/2015.v6i1.33