Искров, Г., & Стефанов, Р. (2018). Предизвикателства пред дългосрочната устойчивост и ефективност на европейските референтни мрежи. Редки болести и лекарства сираци, 9(2), 3. https://doi.org/10.36865/2018.v9i2.4