Цветкова, М., Ангелова, Л., Стоянова, М., Русева, Ц., Хачмериян, М., Райнова, Р., & Бичев, С. (2016). Варианти на хромозомни аберации, намерени при деца със специфична и неспецифична клиника на синдром на Даун. Редки болести и лекарства сираци, 7(4), 12-15. https://doi.org/10.36865/2016.v7i4.41