Петрова, Г., Янева, Н., Калчева, М., Алексиев, А., Михова, Р., Атанасова, С., Минчева, Ц., Георгиева, А., Атанасова, С., Стратева, Т., & Савов, А. (2016). Пилотни данни от българския регистър на пациентите с муковисцидоза. Редки болести и лекарства сираци, 7(3), 11-16. https://doi.org/10.36865/2016.v7i3.44