Джамярова, Р., Енева, Е., Симеонова, Р., Попова, Е., Искров, Г., Митева-Катранджиева, Ц., & Стефанов, Р. (2016). Нагласи и мнения на лекари и пациенти относно прилагане на наративната медицина в България: резултати от фокус група. Редки болести и лекарства сираци, 7(1), 15-17. https://doi.org/10.36865/2016.v7i1.48