Митева-Катранджиева, Ц., & Стефанов, Р. (2016). Етични проблеми, свързани с епидемиологичните регистри за редки болести. Редки болести и лекарства сираци, 7(1), 18-22. https://doi.org/10.36865/2016.v7i1.49