Искров, Г., Чолакова, Х., Якимов, И., & Стефанов, Р. (2018). Достъп до иновативни лекарствени терапии в онкологията – опитът на Фонд за онкологични лекарства във Великобритания. Редки болести и лекарства сираци, 9(3), 5-9. https://doi.org/10.36865/2018.v9i3.55