Валериева, Е., Атанасова, В., Ковачева, К., Коларова-Янева, Н., Георгиева, Д., Асанова, А., & Василев, И. (2018). Случай на синдром на Adams-Oliver, проследяван от раждането до 1-годишна възраст. Редки болести и лекарства сираци, 9(3), 13-17. https://doi.org/10.36865/2018.v9i3.57