Искров, Г., Дечева, Г., Попова, Е., Стефанов, Р., & Посада де ла Паз, М. (2018). Епидемиологично проучване на разпространението на разстройствата от аутистичния спектър в България. Редки болести и лекарства сираци, 9(2), 8-12. https://doi.org/10.36865/2018.v9i2.6