Искров, Г., & Стефанов, Р. (2018). Оценка на разходната ефективност на здравните технологии в България – методологични проблеми и потенциални възможности. Редки болести и лекарства сираци, 9(4), 3-4. https://doi.org/10.36865/2018.v9i4.61