Райчева, Р., & Христамян, М. (2019). Анализ на разходите за провеждане на интравенозна бифосфонатна терапия при пациенти с онкологични заболявания. Редки болести и лекарства сираци, 10(1), 12-19. https://doi.org/10.36865/2019.v10i1.65