Христова, Е., Искров, Г., & Стефанов, Р. (2019). Преконцепционна употреба на фолиева киселина за първична профилактика на редки генетични заболявания. Редки болести и лекарства сираци, 10(1), 20-25. https://doi.org/10.36865/2019.v10i1.66