Митова, Е., & Искров, Г. (2019). Епидемиология на Х-свързаната хипофосфатемия. Редки болести и лекарства сираци, 10(1), 26-30. https://doi.org/10.36865/2019.v10i1.67