Камушева, М., Въндева, С., Еленкова, А., Захариева, С., & Петрова, Г. (2019). Клинични ползи и финансова тежест на pasireotidе. Редки болести и лекарства сираци, 10(2), 10-17. https://doi.org/10.36865/2019.v10i2.70