Райчева, Р., & Стефанов, Р. (2019). Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики. Редки болести и лекарства сираци, 10(2), 31-36. https://doi.org/10.36865/2019.v10i2.75