Райчева, Р., & Стефанов, Р. (2019). Оценка на въздействието на оценката на здравните технологии. Редки болести и лекарства сираци, 10(3), 27-37. https://doi.org/10.36865/2019.v10i3.83