Райчева, Р., & Стефанов, Р. (2019). Оценка на здравните технологии и определяне на приоритети. Редки болести и лекарства сираци, 10(3), 17-26. https://doi.org/10.36865/2019.v10i3.84