Райчева, Р., & Стефанов, Р. (2020). Управленска структура, категории заетост и професионална квалификация на човешките ресурси в организациите за оценка на здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци, 10(4), 22-30. https://doi.org/10.36865/2019.v10i4.99