РАЙЧЕВА, Р.; СТЕФАНОВ, Р. Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на междинната мезо среда между България и добрите международни практики. Редки болести и лекарства сираци, v. 9, n. 1, p. 13-27, 31 Mar. 2018.