РАЙЧЕВА, Р.; СТЕФАНОВ, Р. Обхват и цели на структурите за оценка на здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци, v. 10, n. 4, p. 14-21, 5 Jan. 2020.