ИВАНОВ, З.; СИМЕОНОВА, Р.; СТЕФАНОВ, Р. Клиничен случай на пациент с неврофибром на плексус брахиалис – роля на физиотерапията в мултидисциплинарния екип. Редки болести и лекарства сираци, v. 11, n. 1, p. 12-15, 1 Jun. 2020.